שירותי ייעוץ בטיחות ורישוי עסקים

 
 

ייעוץ בטיחות
• הכשרת נאמני בטיחות, מאבטחים, קב"טים ומנהלי מערכות ביטחון ובטיחות.
• תכנון וייעוץ למערכות אבטחת מידע ומידע ממוחשב.
• הכנת מפרטים טכניים למכרזים.
• ביצוע בדיקות ומתן אישורים למערכות אבטחה.
• תכנון וכתיבת נהלים וכן הכנת תיקי שטח.

רישוי עסקים
• הכנת חוות דעת בתחומי הבטיחות והאבטחה בהתאם לדרישות משטרת ישראל ומכבי האש לצורך
  קבלת רשיון עסק.
• הכנת תוכניות לבטיחות אש ובטיחות כוללת עבור מפעלים, מוסדות וחברות שונים.
• יצירת תוכניות אבטחה ותכנון מערכות מתח נמוך מאוד - בהתאם לבדיקה מקדימה.
• מתן אישורי בטיחות וקונסטרוקציה לתערוכות לאחר בדיקה.


גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר