שירותי ייעוץ ביטחון

 
 

• מתן שירותי קב"ט/ממונה ביטחון ובטיחות.
• תכנון מיגון למבנים.
• תכנון מערכי בטיחות וביטחון.
• הכנת סקרי סיכונים וכן תיקי שטח, כוננות אש ונהלים.
• תכנון וביצוע תרגילי הערכה לעתות חירום ושגרה.
• שירותי תכנון וייעוץ בנושא מערכות אלקטרוניות בתחום הבטיחות, הביטחון, ההתרעה והמיגון, והתאמת
  המערכות לדרישות החוק והתקנים.
• שירותי תכנון וייעוץ למערכות אבטחת מידע ומידע ממוחשב.

 


 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר